ANBI

ANBISinds 28 april 2009 is stichting Greyhound Friends NL een Algemeen Nut Beogende Instelling oftewel een ANBI

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, zowel voor de stichting als voor de donateurs:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.