Nieuwsbrief Galgoplatform

Enige weken geleden zijn we met een aantal andere galgo rescue-organisaties, Dutch Galgo Lobby en CAS (Comité Anti Stierenvechten) bij elkaar gekomen om te kijken wat we kunnen doen met betrekking tot het geweld tegen galgo’s in Spanje. Deze avond was een eerste aanzet, een verkennende avond, waarin we informatie en ideeën hebben uitgewisseld. DGL is natuurlijk al bekend door haar geweldige lobbywerk op het politieke vlak, en CAS heeft met haar activiteiten in Spanje al veel bereikt tegen het stierenvechten.

De samenwerking met de galgo rescueorganisaties komt voort uit het idee, dat we samen sterker staan en meer kunnen bereiken op het gebied van de galgoproblematiek in Spanje. In deze nieuwsbrief, met onze dank aan DGL en CAS voor het samenstellen hiervan, laten we alvast wat richtingen van aanpak zien. Maar zoals altijd zijn hier kosten aan verbonden, zoals bijvoorbeeld aan het juridische onderzoek naar art 13 van het verdrag van Lissabon. U kunt donateur worden om hen hierbij financieel te helpen. Lees verder in de nieuwsbrief.