Olga: Onder moeders vleugels

Begin juni deden we een speciale oproep voor galga Olga. Op 12-jarige leeftijd moest ze buiten
haar schuld om weg bij het baasje. Ze kon gelukkig bij Joyce en Matthias in de opvang en hun pas geadopteerde galga Anaïs trok zich meteen op aan de oudere Olga.
In augustus is besloten dat Olga onder moeders vleugels is opgenomen bij de stichting.
Soms krijgen we hondjes binnen, waarvan op een gegeven moment blijkt, dat ze eigenlijk niet plaatsbaar zijn. Soms is dat door ziekte, maar het kan ook door getraumatiseerd gedrag zijn.
Je moet er als stichting dan voor kiezen om deze hondjes onder je vleugels te houden.
Voor de gezinnen waar ze de rest van hun leven mogen blijven, betekent dit dat er soms hoge
kosten gemaakt moeten worden. Deze kosten worden door de stichting gedragen.
Om deze kosten een beetje te dekken zijn deze hondjes op afstand te adopteren: virtuele adoptie.
Olga blijft bij haar opvanggezin en is virtueel te adopteren.
https://greyhoundfriends.nl/onder-moeders-vleugels/
Olga en Anaïs hebben het superfijn samen.Wij bedanken de donateurs die het voor Olga mogelijk maken om een heerlijk zorgeloos leventje te leiden.