Steun het onderzoek van Dutch Galgo Lobby

Enige tijd geleden hebben wij u bericht over de nieuwsbrief ism Dutch Galgo Lobby.

Hierin staat o.a. dat DGL een haalbaarheidsonderzoek wil starten naar het oneigenlijk gebruik van Spanje van art 13 van het verdrag van Lissabon waardoor kort gezegd de jacht en dus de mishandeling van galgo’s tijdens de jacht als een culturele traditie beschouwd wordt. Lees verder op de website van DGL https://www.dutchgalgolobby.org/
U kunt dit onderzoek steunen via https://www.geef.nl/nl/actie/onderzoek-naar-verdrag-van-lissabon-omtrent-spaanse-galgo-1/donateurs
Steun deze actie, zodat zij de Spaanse Galgo kunnen steunen!