03.02 Adoptie Vragenlijst

Wij willen u hartelijk danken voor uw interesse in het adopteren via onze stichting!

Aangezien het erg belangrijk is dat er een passende match is tussen het adoptiegezin en de adoptiehond hanteren wij een adoptieprocedure. Enerzijds betreft dit een uitgebreide vragenlijst/telefonische intake, anderzijds een huisbezoek/verzoek om home-video/skype-afspraak. Zodoende krijgen wij wederzijds alle benodigde informatie om een adoptie te doen slagen.

BELANGRIJK

GreyhoundFriends NL blijft bij adoptie eigenaar  van de adoptiehond. Adoptant is de wettelijke bezitter en houder van de adoptiehond. Daarmee wordt adoptant voor alle partijen wettelijk aansprakelijk voor de adoptiehond.

Deze adoptievragenlijst wordt gedeeld met alle consulenten en na screening eventueel doorgestuurd naar het opvanggezin van de hond (waar dit van toepassing is).