Nieuwsbrief Animal Stray Platform

Nieuwsbrief november 2019

Nieuw bestuur, hernieuwde focus
Met het nieuwe bestuur hebben we zoals we eind vorig jaar aankondigden opnieuw de focus en koers voor Stray AFP voor de komende jaren bepaald. We hebben daarvoor input gevraagd van stichtingen die bij ons zijn aangesloten via onze nieuwe Raad van Advies. Een belangrijk onderdeel van onze hernieuwde focus is het verbeteren van de contacten tussen de stichtingen en Stray AFP. We hadden het idee dat we te ver van elkaar af waren komen te staan. Met de hernieuwde focus kunnen wij gerichter aan de slag om de zwerfdierenstichtingen nog beter te ondersteunen. Lees meer op de website van Stray-AFP.

Nieuw bestuurslid Mandy Straube stelt zich voor
Sinds augustus is Mandy Straube gestart als nieuw bestuurslid van het Stray Animal Foundation Platform.

Ik ben sinds enkele maanden actief bij Stray Animal Platform Foundation en wil graag een bijdrage leveren aan de missie van Stray AFP: Wereldwijd zorgen landen en mensen op een respectvolle manier voor hun zwerfdieren. Om met behulp van social media en via ons platform meer bewustzijn te creëren voor de situatie van zwerfdieren.

Dit jaar heb ik tijdens een aantal maanden reizen in Azië veel zwerfdieren gezien, van jong tot oud. En elke keer weer ging er van alles door mijn hoofd. Vooral omdat ik een enorm zwak heb voor alle dieren en in de meeste gevallen kun je een hond of kat wel even aanhalen en vertroetelen. In mijn zoektocht naar een nieuwe baan stuitte ik op de vrijwilligersrol bij Stray AFP voor marketing en communicatie ondersteuning. Dat is vast geen toeval geweest! Voor mij dus een leuke uitdaging met een mooie missie om zo een steentje bij te dragen. Aangezien ik zelf nog niet in de gelegenheid ben om een hond te adopteren.

Stray AFP Symposium 2020: Save the date!
Op zondagmiddag 29 maart 2020 organiseren we het Stray AFP Symposium 2020. Tijdens deze middag stelt het nieuwe Stray AFP bestuur zich aan u voor en vertellen wij u meer over onze hernieuwde focus en de activiteiten die wij ondernemen. We gaan ook met u in gesprek over diverse relevante onderwerpen. We gaan onder andere in op de regelgeving rondom immigratie van honden vanuit het buitenland. Daarover bestaat veel onduidelijkheid en dit bespreken we tijdens deze middag met de betrokken instanties. Verder stellen we de Raad van Advies voor en willen we inventariseren waar behoefte aan is vanuit uw kant.
Meer informatie over het programma en aanmelding volgt later, maar reserveer deze middag alvast in uw agenda. We kijken er naar uit om u daar te zien!

Telling geplaatste zwerfhonden 2018

Telling geplaatste zwerfhonden 2018
We willen weer een telling doen van het aantal geplaatste buitenlandse zwerfhonden in Nederland. Dit onderzoek helpt ons om te onderbouwen dat het adopteren van honden uit het buitenland op de juiste manier positief is en in een behoefte voorziet. We werken aan dit onderzoek over 2018. We kunnen lang niet van alle stichtingen die bij Stray AFP zijn aangesloten op hun website vinden hoeveel honden er in 2018 zijn geplaatst. Wij gaan deze stichtingen op korte termijn benaderen om dit getal bij ons aan te leveren. Getallen kunnen ook nu al aangeleverd worden via email.

Online community
Een van de wensen van de Raad van Advies is een online community voor zwerfdierenstichtingen. We hebben daarom een besloten Facebookgroep aangemaakt waar Nederlandse zwerfdierenstichtingen lid van kunnen worden. In deze groep kunnen stichtingen informatie delen, vragen stellen, verzoeken doen, samenwerking organiseren (bv. voor transport) of iets aanbieden (bv. goederen die ze niet zelf kwijt kunnen). Per stichting kan een persoon deelnemen in de groep. Laat weten via email wie van uw stichting deel wil nemen aan de groep.

Gezocht: filmpjes over activiteiten zwerfdierenstichtingen
We willen vanuit Stray AFP in beeld brengen wat stichtingen die bij ons zijn aangesloten doen en hoe zij werken. We zoeken stichtingen die filmpjes willen maken of bestaande filmpjes willen delen die laten zien wat de verschillende werkzaamheden zijn van zwerfdierenstichtingen. Bijvoorbeeld filmpjes van TNR-acties, van de verschillende stappen in een adoptieproces, van opvang door pleeggezinnen of van socialisatie activiteiten. We willen de beelden gebruiken voor onze website en social media. Het doel is om de branche op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Stichtingen die hier aan bij willen dragen, kunnen dit laten weten via email.