Nieuwsbrief Galgoplatform september 2018

Zoals jullie kunnen lezen zijn we momenteel met verschillende projecten bezig zoals ons manifest om in de toekomst meer druk op de Spaanse autoriteiten uit te oefenen.
klik op deze link voor meer informatie.
Graag aandacht voor het crowdfundingsproject  mbt het onderzoek naar het Verdrag van Lissabon, met als uiteindelijk doel het leed voor de galgo te stoppen. Elke financiële bijdrage helpt hierbij.