1 februari: Wereld Galgo dag

Hoewel Galgos het hele jaar door onze hulp nodig hebben, is Wereld Galgo Dag opgestart
met het doel om gezamenlijk en met een stem mensen in te lichten over het lot van deze
prachtige honden.

1 februari is gekozen omdat het het einde van het jachtseizoen betekent, het moment waarop
veel Galgos (en vele andere hondenrassen) een nog wreder lot treft dan het zware en wrede
leven dat ze tot dan gekend hebben.

Kijk voor meer informatie op www.diadelgalgo.nl
U kunt meer lezen over de Galgo problematiek op:
https://www.dutchgalgolobby.org/achtergrond/