4 februari: demonstraties in Spanje


Mensen in Spanje worden opgeroepen om op 4 februari massaal de straat op te gaan om te demonstreren tegen de jacht met galgo’s en andere honden. In 31 steden wordt er gedemonstreerd (vorig jaar was dat in 25 steden).
Traditioneel is het jachtseizoen op 1 februari afgelopen. Dan worden er duizenden galgo’s, die als jachthond al geen fraai leven hebben bij de galgueros, op een vaak wrede manier door hen gedumpt.  1 februari is dan ook uitgeroepen tot Wereld Galgo Dag (Día mundial del Galgo) om zo aandacht te vragen voor het het korte, trieste leven van de galgo. De galgo kan beschouwd worden als het meest mishandelde hondenras in Spanje.
Gelukkig zien we een tegenbeweging in Spanje ontstaan. Ze keren zich tegen de jacht met de honden (maar bv ook tegen het stierenvechten) en vooral tegen de manier waarop ze gedumpt worden. Jaarlijks zijn dat er aan het eind van het jachtseizoen ruim 50.000.
Er wordt voorlichting gegeven op bv scholen. Er worden discussiebijeenkomsten georganiseerd. Onlangs is er een Spaanse documentaire gemaakt, ‘Yo Galgo‘ genaamd, waarin het verhaal van de galgo verteld wordt: over de botsing tussen het traditionele Spanje en het nieuwe Spanje en hoe om te gaan met dieren. En ook in de politiek is er verschuiving te zien. Er is zelfs een Spaanse Partij voor de Dieren (PACMA) en ook Podemos (een linkse politieke partij) keert zich openlijk tegen de plezierjacht met honden. En de wereld buiten Spanje kijkt mee en voert ook de druk op door protesten via het Europese Parlement, het ondertekenen en aanbieden van petities en demonstraties in eigen land.
Het blijft een lastig onderwerp in Spanje, waar stierenvechten en de jacht met galgo’s als cultuurgoed wordt gezien. Maar er zijn steeds meer mensen in Spanje, die zich inzetten voor dierenwelzijn en zich verzetten tegen deze wrede Spaanse tradities. Zij maken misschien ministappen, maar het zijn wel stappen in de goede richting. En belangrijker: deze groeiende beweging is niet meer te keren.