07.01 Het bestuur

Het bestuur

  • Secretariaat:
    Middelweg 47
    4196 JG Tricht
    Telefoon: 0345-581305

Bankgegevens:
ABN-AMRO rekeningnummer NL80.ABNA.052.51.74.192
t.n.v. Stichting GFNL te Tricht.

Voor stortingen vanuit het buitenland:
IBAN-code: NL80ABNA0525174192
BIC-code: ABNANL2A