Het bestuur

Het bestuur

 • Secretariaat:
  Middelweg 47
  4196 JG Tricht
  Telefoon: 0345-581305

  Bankgegevens:
  ABN-AMRO rekeningnummer NL80.ABNA.052.51.74.192
  t.n.v. Stichting GFNL te Tricht.

  Voor stortingen vanuit het buitenland:
  IBAN-code: NL80ABNA0525174192
  BIC-code: ABNANL2A