Update Chema (ter adoptie)

Chema is bijna 2 weken bij zijn opvanggezin in Nederland.


Wat is het toch fijn om te zien hoe een hond zo kan genieten van een zachte mand of bank.
Chema geniet met volle teugen. Vanwege een oude breuk aan zijn achterpoot, die verkeerd
aan elkaar is gegroeid, zal Chema geopereerd worden. Daarna kan hij rustig herstellen in het opvanggezin. In volgende updates zullen we u op de hoogte houden over hem.

Heeft u belangstelling voor Chema, stuurt u dan een mailtje naar één van onze
adoptieconsulentes: contact