Waarom een hond adopteren uit een opvanggezin? (1)

De honden komen uit een asiel en kennen het huiselijke leven niet. Deze honden kunt u vergelijken met een grote pup, ze moeten nog alles leren. Ze zitten bij de Spaanse jagers met meerderen in een schuur o.i.d. en worden met harde hand geleerd wat ze moeten doen.

Om een hond de beste kansen te geven plaatsen we ze het liefst eerst in een opvanggezin. Dit is om het dier goed te observeren en te kijken naar het karakter van de hond waarna we de beste match tussen nieuwe baas en dier proberen te maken.
Regelmatig blijkt dat mensen een hond liever rechtstreeks uit Spanje willen adopteren. Misschien voelt dat meer als een hond redden. Maar de opvanghonden zijn ook gered!
Vaak horen we ‘de opvanghonden in NL zitten al goed, laat ons dan een hond uit een Spaans asiel redden’.
Echter zijn er heel veel voordelen om een hond te adopteren die zich al in een opvanggezin bevindt:

  • U kiest niet van een foto en u kunt de hond al in levende lijve ontmoeten.
  • Het opvanggezin beschikt over veel meer informatie over de hond dan wanneer de hond in een asiel zit met 600 honden.
  • De vrijwilligers in deze asielen werken ontzettend hard maar kunnen niet heel veel tijd besteden per hond om het precieze karakter in kaart te brengen.
  • Een hond kan totaal anders reageren nadat ze in een huiselijke omgeving tot rust zijn gekomen en opbloeien. Leek de hond in het asiel een rustige dibbes, eenmaal in Nederland kan het zijn dat ze al die prikkels niet aan kunnen in het drukke overvolle Nederland. We maken het regelmatig mee dat een hond óf jonger is, of aan een ‘2e’ jeugd begint en de akelige beginfase van zijn leven letterlijk van zich afschudt en anders in de omgang is dan verwacht.
  • Opvanghonden worden zindelijk gemaakt, ze leren dat meubilair niet is om aan te knagen, enkele uren alleen zijn, wat verkeer is, aan de lijn lopen enz.
  • De opvanghonden leren de mens weer vertrouwen dankzij de goede zorg van de opvanggezinnen. Natuurlijk is het niet altijd makkelijk om de opvanghond te laten vertrekken naar zijn nieuwe baasjes maar daardoor is het zó belangrijk dat de match goed is. En die kans is zoveel groter als de hond al in het echt te ontmoeten is.
  • Het is niet zielig om de hond weer af te staan en te laten wennen in zijn nieuwe omgeving. We bekijken het per hond, de ene keer kan een hond gemakkelijk de overgang maken, een andere keer moet het in opbouwende stappen. Het opvanggezin geeft de hond een basis waardoor het dier met zijn nieuwe baasjes verder op kan bouwen.
  • Als u een maatje zoekt voor de hond die al bij u woont is een ontmoeting altijd belangrijk om te kijken of het matcht, dat kan niet van een foto.
  • Een hond adopteren vanuit een opvanggezin maakt de kans op teleurstellingen zoveel kleiner dan een hond rechtstreeks uit Spanje te laten komen. Juist op deze manier redt u een hond, zelfs twee want de geadopteerde hond maakt weer plaats voor een hond uit een asiel.

Anneke & Miranda