Wat is de Nederlandse Vereniging Asiel Windhonden?

Als er een windhond gevonden wordt in Nederland en dit op de facebookpagina van de NVAW en andere pagina’s voor honden gepubliceerd wordt ziet de NVAW vaak reacties voorbij komen als:
Het is een galgo, van welke stichting is deze hond, heeft de hond geen chip?, het is weer vakantie tijd, wat komen er toch veel voorbij………..

De NVAW wil u allen informeren over de windhonden die in Nederland gevonden worden, in de ergste gevallen overleden zijn, een trauma hebben, vaak een dikke vacht haar hebben, geen chip dragen en NIET door hun eigenaar opgehaald worden.
De onderstaande tekst is ook op de website van de NVAW te lezen, www.nvaw.nl . Daar vindt u nog meer informatie over de honden en nieuws over het stropen in Nederland. U kunt meteen ook een kijkje nemen in de winkel.

WAT IS DE NEDERLANDSE VERENIGING ASIEL WINDHONDEN?

De NVAW is een initiatief opgericht in 2013 voor hulp aan de windhonden van eigen bodem. Het betreft veelal de windhonden die gebruikt zijn of moesten worden voor het fokken van goede pups m.b.t. het stropen op klein wild hier in Nederland.

De doelgroep:
Een stropershond is een “ras“ dat rasloos is, een kruising, kleiner dan een greyhound en groter dan een whippet en nimmer in het bezit van een stamboom. Een chip is zo goed als nooit aanwezig. Mocht dit wel het geval zijn, dan blijkt vaak dat de chip niet goed geregistreerd is en bij navraag de hond o.a. doorverkocht te zijn aan een onbekende. Deze dieren komen niet in huis en slijten hun dagen met een beetje geluk in een kennel of anderszins.

Ze zijn leergierig, snel, sportief, taai en heel trouw aan hun (nieuwe) baas en bereiken normaliter een hoge leeftijd. Gezien hun verleden dient men wel op te passen met kleinvee, katten en kleine honden, zowel binnens- als buitenshuis. Ze worden immers als pup vanaf 6 weken getraind om te jagen, hier dient men alert op te zijn.Te vaak zijn deze dieren getekend voor het leven, zichtbaar voorzien van littekens want ze moeten regelmatig door prikkeldraad en laag struikgewas. Voldoen ze niet, dan worden ze meestal gedumpt en zeer zelden afgestaan aan een asiel.

Dit kan handelen om een ziek nest pups achtergelaten in een speciekuip, een dolende eenling in een woonwijk of buitengebied of het aanbinden bij een asiel of dierenartsenpraktijk. Uiteindelijk komen de meesten in een asiel terecht.

In de ergste gevallen worden ze dood gevonden. Overleden tijdens hun jacht achter het klein wild aan of gedood omdat ze letsel hadden.

Asielen:
Diverse asielen zijn door schade en schande wijs geworden en brengen deze honden niet altijd openlijk onder de aandacht. Een reden kan zijn, dat men de hond toch terug wil hebben of de hond kent en hem alsnog wil “uitproberen”. Lukt adoptie niet dan bedenkt men een manier rechts- of linksom, soms met het gewenste resultaat. Af en toe waagt men een inbraak of een poging tot, met de nodige schade uiteraard.

Inbeslagname:
Tijdens een strooptocht kan het gebeuren dat de stropers betrapt worden en de honden in beslag genomen. De Officier van Justitie besluit in deze dat de honden naar een opslaghouder overgebracht worden waar ze blijven tot de rechter een uitspraak gedaan heeft. Deze locatie wordt niet bekend gemaakt voor de veiligheid van de honden en de opvangers. Zonder voldoende bewijs gaan de honden retour naar de eigenaar. Is dit niet het geval dan kan de rechter beslissen dat de honden toekomen aan de opslaghouder of worden geëuthanaseerd.

Het doel van de NVAW:
Gebleken is, dat gecastreerde stropershonden niet meer voor dit werk in trek zijn. De oplossing is dus vrij simpel, ware het niet dat de asielen te vaak geen geld hebben om tot castratie over te gaan. De NVAW is stellig van mening dat deze vergeten groep windhonden in nood van eigen bodem behoedt moet worden voor terugkeer in het circuit. Ook zij verdienen een veilige, warme mand in een liefdevol gezin in ons eigen land. Daarom biedt de NVAW de asielen aan om de kosten van de neutralisatie van zowel de reuen als teven te vergoeden.

Om dit doel te kunnen verwezenlijken heeft de NVAW uw hulp nodig in de vorm van een donatie.
Hoe meer de NVAW kan genereren, hoe meer asielen mede namens u het aanbod krijgen om deze windhonden te laten castreren op kosten van de NVAW. Alleen op deze manier kunnen ze veilig in beeld gebracht worden, wat hun kans op adoptie aanzienlijk vergroot.

Voelt u sympathie voor het werk van de NVAW en de noodzaak om deze windhonden veilig te stellen voor hun toekomst?Help ons dan helpen, wordt donateur of doneer eenmalig een bedrag.
U krijgt er enorme dankbaarheid voor in de plaats!

* Nederlandse windhonden die ter adoptie zijn in NL asielen vindt u hier.