04.05 Onder moeders vleugels/virtuele adoptie

Onder moeders vleugels

Soms krijgen we hondjes binnen, waarvan op een gegeven moment blijkt, dat ze eigenlijk niet plaatsbaar zijn. Soms is dat door ziekte, maar het kan ook door getraumatiseerd gedrag zijn.
Je moet er als stichting dan voor kiezen om deze hondjes onder je vleugels te houden. Voor de gezinnen waar ze de rest van hun leven mogen blijven, betekent dit dat er soms hoge kosten gemaakt moeten worden. Deze kosten worden door de stichting gedragen. Om deze kosten een beetje te dekken zijn deze hondjes op afstand te adopteren, virtuele adoptie dus.
We beloven daarvoor in de plaats dat we de mensen die deze hondjes op afstand adopteren als blijk van dank regelmatig op de hoogte houden van hun doen en laten en ook foto’s zullen hun verhaal begeleiden.
Wilt u een hond steunen, dan kunt u een bijdrage storten op ABN-AMRO rekeningnummer NL80.ABNA.052.51.74.192 t.n.v. Stichting GFNL te Tricht. En ook alle kleine beetjes helpen.

Op dit moment verblijft Olga Onder Moeders Vleugels. Ze is een dame op leeftijd,die door omstandigheden van haar vorige eigenaar een nieuw plekje nodig had.